Az alábbi rövid életrajzok nem törekszenek 1956 valamennyi fontosabb szereplője életútjának bemutatására, s az információk köre is a lehető legszűkebb. Céljuk mindössze az, hogy a kronológiában szereplő személyekkel kapcsolatban nyújtsanak néhány fontos információt: nem többet, mint amennyit az illető személynek a kronológiában történő megemlítése megkívánt.

A-BC-JK-LM-PQ-Zs