Óratervek

Az óratervek egy tanítási óra alatt megvalósítható feldolgozási javaslatokat tartalmaznak (olykor utalásokkal az előzőekben már megszerzett ismeretekre). Céljuk, hogy a történelem órai feldolgozáson kívül a kapcsolódó tárgyak és témák lehetőségeit is bemutassák.

Projekttervek

A projekttervek hosszabb időt átfogó feldolgozási javaslatokat tartalmaznak. Egy részük extracurriculáris keretek között megvalósítható programokat, más részük pedig több tanítási órát átfogó megközelítéseket tartalmaz 1956 témájának feldolgozásához.

Pedagógiai módszertani írások

Ebben a menüpontban gyűjtöttük össze azokat az írásokat, amelyeket a képzések oktatói, a képzéseken résztvevők, illetve a téma iránt érdeklődő pedagógusok készítettek. A kép- és filmanyaggal illusztrált cikkek az 1956-os tematika feldolgozásához adnak útmutatást, vetnek fel dilemmákat vagy mutatnak be egy-egy ötletet, „jó gyakorlatot”.