Emlékpontok

A 2010/11-es tanévben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Audiovizuális emlékgyűjtés címmel egy olyan programot bonyolított le, amelynek során 69 oktatási intézmény pedagógusainak és tanulóinak bevonásával közel 3000 történeti interjú elkészítésére került sor. Ebben a menüpontban a programhoz kötődő tanulmányokat, illetve az 1956-tal összefüggő interjúkat mutatjuk be.

Kiegészítő források

Ebben a menüpontban olyan kiegészítő, forrásértékű dokumentumokat mutatunk be, amelyek a továbbképzéseken elhangzottakat egészítik ki. Összegyűjtésükkel mentesíteni szeretnénk a pedagógus kollégákat a hosszadalmas kutatómunkától, illetve kiválasztásukkal ötleteket nyújtunk arra, mely dokumentumokat javasoljuk a történelem iránt érdeklődő diákoknak megmutatni. A kiegészítő források köre fokozatosan bővül majd: korabeli dokumentumokat (röplapokat, cikkeket, archív anyagokat), térképeket, fényképeket teszünk közzé folyamatosan.

Prezentációk

Ebben a menüpontban a képzés prezentációi tekinthetőek meg. A prezentációk értelemszerűen nem reprodukálják az elhangzott előadások teljes anyagát. Közreadásukkal az a célunk, hogy segítsük felidézni a képzésen elhangzottakat, illetve megkönnyítsük az ott bemutatott forrásokhoz való hozzáférést. Kérjük, a prezentációk egészének vagy részleteinek felhasználása során mindig jelölje meg az eredeti forrást!

Online anyagok

Az alábbi menüpontban egy gazdag linkgyűjteményt kínálunk, amelyen keresztül a korszak oktatását segítő anyagok érhetőek el. Fényképek, röpiratok, filmek, interjúk és a témával foglalkozó egyéb honlapok gyűjteményeit soroljuk fel.

Képzési segédanyagok

Ebben a menüpontban az 1956 – A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében című pedagógus-továbbképzés segédanyagaként a hallgatóknak átadott tanulmányok tekinthetőek meg.

Hadtörténeti segédanyagok

1956 története nem lehet teljes a hadászati eseményekre való kitekintés nélkül. Ez a menüpont betekintést enged a magyar felkelőknek a világ legerősebb szárazföldi hadserege ellen folytatott elképesztő hősiességgel vívott harca mögé.