Keressen kulcsszóra
Történelmi kulcsszavak
állampolgári jog
demokrácia
emlékezés
életmód
forradalmi események
hősök
identitás
intervenció
kétpólusú világ
kultúra
megtorlás
pártállam
politika
szabadságharc
társadalom
vallás
Pedagógiai kulcsszavak
csoportmunka
forráselemzés
IKT
ismeretszerzés
kapcsolódási pont (nem történelem óra)
kommunikáció
kritikai gondolkodás
Foglalkozás témája Évfolyam Tantárgy Letöltés
1956 gyermekszemmel 8 oszályfőnöki duplaóra
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,jelképek, szabadság, elnyomás, rombolás, küzdés, összefogás, egypártrendszer, többpárt rendszer, fegyveres felkelés,véleményformálás, okok-célok-következmények csoportosítása, résztvevők szándékainak összevetése
download_btn
Reflexió az 1956-os eseményekre, emlékekre és megemlékezésekre 8 osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az '56-os forradalom résztvevőinek megítélése a Kádár-rendszerben és a rendszerváltás után 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23. előzményei és eseményei 8 Történelem
forradalmi események,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 a helyi történések alapján 4 Olvasás
emlékezés,életmód,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),rajz, technika, ének
download_btn
Az 1956.os forradalom előzményei 12 történelem, társadalom és állapmolgári ismeretek
állampolgári jog,életmód,kétpólusú világ,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,emocionális reakciók, kötődések kialakítása
download_btn
1956-ös forradalom 8 történelem
állampolgári jog,demokrácia,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom - összefoglalás 12 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
demokrácia,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Küzdelem a szabadságért - 1956 tükrében 8 Osztályfőnöki
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
Akkor most győztünk, ugye? 12 Történelem óra
forradalmi események,hősök,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,kommunikáció,helyzetelemzés, empátia, történelmi fogalmak, improvizáció, drámajáték, jelenet, film,
download_btn
Az 1956-os forradalom kirobbanása 12 Történelem és állampolgári ismeretek
demokrácia,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,egyéni és páros munka
download_btn
'Pesti srácok' 1956 gyermekkatonái - Hogyan élték meg a forradalmat a pesti tizenévesek? 8 Osztályfőnöki óra
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek láncolata képekben 8 Történelem
forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,összefüggés-keresés
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc feldolgozása 8 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Akadálypálya építése 1956 tükrében 4 testnevelés
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
"Találkozás" a forradalommal 8 Történelem és társadalmi ismeretek
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 12 történelem
demokrácia,forradalmi események,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 eseményei és miskolci vonatkozásai 8 Történelem
demokrácia,emlékezés,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom 8 Osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Melbourne-i olimpia 1956 11 Sporttörténet
kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás,sport
download_btn
1956. monori áldozatainak emléke 6 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
szakaszvizsga felkészítés - ünnepek 10 angol nyelv
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,vitakészség, szociális érzékenység
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc közvetlen előzményei 12 Történelem
demokrácia,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom kiváltó okai, elindulása 12 Történelem
emlékezés,forradalmi események,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56-os forradalom és szabadságharc 10 Osztályfőnöki
demokrácia,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
1956. október 23. 8 történelem
pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A Rákosi korszak 8 történelem
állampolgári jog,demokrácia,életmód,kultúra,pártállam,politika,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,diktatúra, kommunizmus, személyi kultusz, elnyomás, tervgazdaság, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kollektivizálás, tömegpropaganda,
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc - összefoglaló óra 8 Történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradadalom és szabadságharc (előzmények, kirobbanása és a fegyveres harc) 12 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,differenciálás
download_btn
összefoglaló, ismeretrendszerező óra 12 történelem
forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A forradalom kitörése 8 Történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,-
download_btn
Az 1956. október 23. és november 4. közötti események (összefoglalás I.) 8 Történelem és állampolgári ismeretek (tanulásban akadályozott tanulók)
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956-os forradalom 4 Magyar irodalom, rajz
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,forradalom, röpcédula, lyukas zászló, címer,
download_btn
Polikikai jelszavak 8 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,Kommunikáció, érvelés
download_btn
1956 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom 8 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Esztergom forradalma - Sötétkapu 8 Osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 eseményei 8 Történelem
állampolgári jog,forradalmi események,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os megemlékezés 3 Magyar nyelv és irodalom
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956. október 23. eseménytörténete 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,filmelemzés, párosmunka, fogalmak csoportosítása, képelemzés, térképelemzés
download_btn
1956: A magyar forradalom 8 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,IKT
download_btn
1956 A szabadságságért való küzdelem 8 osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,szabadság, elnyomás, hazaszeretet,
download_btn
1956 főbb eseményei 12 Történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 8 Osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Szerepvállalás, azonosulás, együttműködés
download_btn
1956 a helyi történések alapján 4 Olvasás
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-ról szóló plakátok feldolgozása színek és zene felhasználásával 4 Ének, rajz
emlékezés,forradalmi események,kultúra,csoportmunka,kapcsolódási pont (nem történelem óra),érzelem, szenvedély, szomorúság, gyász, tűz, harc, fájdalom
download_btn
1950 -es évek hangulatának érzékeltetése 4 Magyar irodalom
életmód,kultúra,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
56-os forradalom- részösszefoglalás 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc. 8 Történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
1956-os megemlékezés 8 Osztályfőnöki
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23. Forradalom és szabadságharc 8 történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,intervenció,kétpólusú világ,pártállam,szabadságharc,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
1956 4 Olvasás
forradalmi események,hősök,politika,forráselemzés,IKT,kommunikáció
download_btn
1956. okt. 23-ának eseményeinek rendszerezése 8 történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,pártállam,politika,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó tárgyalások - vita 12 történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os megemlékezés 6 Osztályfőnöki óra
állampolgári jog,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56-os forradalom és a sport kapcsolata 12 Testnevelés
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT
download_btn
A forradalom előzményei 12 történelem
állampolgári jog,demokrácia,életmód,identitás,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,társadalom,vallás,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Szöveg feldolgozás: 1956. a helyi események tükrében 4 Olvasás
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 12 Történelem
emlékezés,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,szabadságharc,forráselemzés,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
56-os forradalom 4 Magyar irodalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés
download_btn
A forradalom kitörése 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
KLIKkelj '56-ra! 7 Küzdelem és játék
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,net, web, mobol, qr-kód, okosterem, tablet
download_btn
Magyarország története 1945-től napjainkig 8 Történelem
forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23-ai események 4 Magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,identitás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 október 23. eseményei 12 történelem
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplésére készülés 10 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
A forradalom kirobbanása 12 történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,térképolvasás
download_btn
1956 ESEMÉNYEK, FELDOLGOZÁSA A JÓZSEFVÁROS VONATKOZÁSÁBAN 5 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
A forradalom közvetlen előzményei és kitörése 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,kultúra,pártállam,politika,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956. október 23-i események 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,politika,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés
download_btn
Egy probléma megoldása egy adott informatikai eszköz kiválasztásával 9 informatika, rajz- és vizuális kultúra, történelem és állampolgári ismeretek
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,politika,szabadságharc,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás,vizuális látás, térbeli látásmód fejlesztése
download_btn
1945 utáni magyar irodalom (1956) 8 Irodalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés az 1956-os forradalomról (ünnepi óra) 5 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Október 23., mint nemzeti ünnep 4 Erkölcstan
emlékezés,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Könyvtárhasználat-1956-os események 4 Irodalom
demokrácia,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956.jelképei, tárgyai 1 fejlesztő foglalkozás nem beszélő autista gyerekek számára (7 fő)
emlékezés,kultúra,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,finommotorika, relaxáció
download_btn
1956 - A magyar forradalom és szabadságharc 8 Vizuális kultúra
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,tantárgyi koncentráció; esztétikai nevelés; kompetenciák fejlesztése
download_btn
Politikai jelszavak 4 Magyar nyelv és irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Magyarország a szovjet táborban 8 TÖTÉNELEM
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,kommunikáció
download_btn
A mi házunk '56-ban 8 Történelem, osztályfőnöki óra, társadalomismeret, etika, tánc- és dráma
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc 8 történelem
forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka,kritikai gondolkodás
download_btn
Bevezetés az 1956-os eseményekbe 12 Történelem
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
SZÖVEGSZERKESZTÉSI FELADATOK AZ '56-OS FORRADALOM TÜKRÉBEN 8 INFORMATIKA
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
1956 a művészetek tükrében 8 Magyar irodalom
forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Komárom '56 tükrében 12 osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés
download_btn
Röplap készítés 6 osztályfőnöki óra
emlékezés,hősök,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Október 23-i műsor előtti ráhangolódás 5 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka
download_btn
A magyar forradalmat és szabadságharcot elindító események. Az óra röviden átfogja a tankönyv vonatkozó leckéjét, de nem tér ki annak minden részletére. Középpontjában az ellenállás, a hősiesség áll. 8 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
emlékezés,forradalmi események,hős, hősiesség
download_btn
56-os megemlékezés 7 osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kreatívitás, véleményalkotás
download_btn
Időutazás 1956 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'Nem érti ezt az a sok ember,/ Mi áradt itt meg, mint a tenger?' (Márai Sándor: Mennyből az angyal, részlet) 8 Magyar irodalom
emlékezés,életmód,forradalmi események,identitás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció,nyílt végű feladatok; szociális kompetenciák; szövegértés; kreatív írás;
download_btn
1956 eseményei és következményei 8 Magyar irodalom
emlékezés,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 feldolgozása 8 Könyvtárhasználati ismeretek
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom a zene tükrében 8 történelem-ének
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Emigráció 12 Osztályfőnöki óra
állampolgári jog,emlékezés,életmód,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,dilemma, hazaszeretet, gyökerek, út az ismeretlenbe, sorsfordulók
download_btn
1956 a résztvevők szemével KIP módszer 8 történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 4 Olvasás
forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom 8 történelem
emlékezés,forradalmi események,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 5 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,forgószínpad
download_btn
1956. október 23. eseményeinek feldolgozása csoportmunkában 8 Történelem és állampolgári ismeretek
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,együttműködés, kooperatív tevékenységek, nemzeti identitástudat formálása
download_btn
Jeles napok, ünnepek, 1956 4 olvasás
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Megemlékezés az 1956-os eseményekről 8 osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,identitás,megtorlás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
3D modellezés TINKERCAD felületen (56-os kulcstartó nyomtatása) 9 IT Szakmai orientáció
emlékezés,identitás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),haza, államhatárok
download_btn
1956. alsó tagozatos szemmel 4 Magyar irodalom
emlékezés,hősök,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés
download_btn
Az 1956-os ellenállók budapesti gócpontjai 12 Történelem
demokrácia,forradalmi események,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23-a eseményei 4 Olvasás
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az iskolai ünnepség előkészítése 12 osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,hősök,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
Ráhangolódás osztályfőnöki órán 11 Osztályfőnöki
emlékezés,életmód,identitás,intervenció,kultúra,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (osztályfőnöki óra) 8 osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés az 1956-os forradalom esztergomi eseményeiről 5 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956-os események (osztályfőnöki óra) 8 Osztályfőnöki óra
forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
A fiatalok szerepe 1956-ban 8 Osztályfőnöki óra
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,család,disputa módszer,
download_btn
Szabadság vagy elnyomás, diktatúra 11 Osztályfőnöki
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,hősök,intervenció,pártállam,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 diákszemmel 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Ráhnagolódás az 1956-os forradalommal kapcsolatos ünnepségre 7 osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseménytörténete /okt. 23. - nov. 4./ 12 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),Kronológia, helytörténet, oral history
download_btn
1956-os forradalom 4 Technika
emlékezés,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
56-os forradalom budapesti helyszínei 12 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,informatikai kompetenciák, szakértői mozaik
download_btn
Október 23-i ünnepség előkészítése 8 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Az 1956-os forradalom testközelből 12 Történelem
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,drámapedagógia
download_btn
1956 hétköznapjai 8 Osztályfőnöki
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Hétköznapi hősök 5 Erkölcstan
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezünk 1956-ról 8 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,identitás,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,-
download_btn
Ellenálló csoportok bemutatása az 1956-os események tükrében 8 Történelem
forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,megtorlás,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Emlékezés 1956 hőseire 5 Osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kooperáció, topográfia, kronológia
download_btn
'56-os hősök a mai tinédzserek értelmezésében 11 osztályfőnöki
emlékezés,hősök,identitás,megtorlás,társadalom,csoportmunka
download_btn
1956 az irodalomban - rendhagyó óra 90 percben 8 Magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 12 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 a röplapokon 10 Informatika
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés
download_btn
56-os egri események 8 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom a kortárs zene tükrében 6 Magyar irodalom
emlékezés,életmód,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kooperáció, élménypedagógia, szövegértés
download_btn
Hazaszeretet, hősiesség 1956 példéján napjainkban 8 osztályfőnöki
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 9 Osztélyfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os röplap készítése pixel és vektorgrafikus eszközökkel 12 Médiaművészeti alapismeretek gyakorlat
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés 1956. október 23-ról, 'Lyukas zászló készítés' (dupla óra) 1 Rajz- és vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,jelkép
download_btn
Megemlékezés az 1956-s forradalomról és szabadságharcról 8 Osztályfőnöki
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom 8 Osztályfőnöki
forradalmi események,hősök,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Plakát tervezése 1956.október 23-i ünnepségre 8 Vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Érzelmi viszonyulásom az 1956-os forradalomhoz 12 Festészet műhelygyakorlat
emlékezés,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kompozíció, formavilág, színhasználat, szimbolikus ábrázolás, kiemelés,feszültség megteremtése,egyéni korrektúra, egyéni alkotómunka
download_btn
Forradalom helyszínei tegnap és ma 12 Vizuális kultúra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,kultúra,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom megjelenése a művészetekben 12 Művészetek
hősök,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23. (A tüntetés. A forradalom) 8 Történelem
forradalmi események,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom első napjai 8 Történelem
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956.október 23-i forradalom emlékünnepe 4 Olvasás
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,frontális munka ,individuális munka,drámajáték
download_btn
Az 1956. október 23-i forradalom emlékünnepe. A forradalom napjai (részlet) című olvasókönyvi szöveg feldolgozása. 4 Magyar nyelv és irodalom (olvasás)
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Drámapedagógia
download_btn
Drámajáték zenei eszközökkel az '56-os események nyomán 6 Szolfézs
forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,kommunikáció,improvizáció,
download_btn
Nemzeti ünnepünk 1956 8 Erkölcstan
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka
download_btn
Az 1956-os forradalom előzményei 8 Történelen
demokrácia,életmód,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956- Az 50-es évek öltözködési szokásai 5 Technika
emlékezés,életmód,kultúra,szabadságharc,társadalom,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Megemlékezés '56 - ról 5 osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című vers feldolgozása 8 Magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,identitás,megtorlás,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,drámapedagógiai eszközök
download_btn
1956. október 23-i forradalom 4 Olvasás
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956: forradalom és szabadságharc 4 Magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 -os forradalom 4 Olvasás
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 gyermekei 8 Osztályfőnöki
emlékezés,életmód,hősök,identitás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,felelősségvállalás, hazaszeretet
download_btn
1956-a családi emlékezet tükrében 8 történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Hétköznapi ellenállók 8 Történelem
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,hősök,identitás,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Emlékezzünk 1956-ra! 4 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 előzményei, külpolitikai kontextusa, forradalom, szabadságharc, megtorlás 8 osztályfőnöki óra
demokrácia,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom előzményei, kiváltó okai 12 Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek
kétpólusú világ,pártállam,politika,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A forradalom kirobbanása , az október 23-i események 12 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
forradalmi események,hősök,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Október 23. 12 Történelem és állampolgári ismeretek
forradalmi események,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Fejezetek egy forradalom történetéből (1956 - részösszefoglalás) 12 történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 kémiája, tematikus hét keretében megtartott foglalkozás 11 kémia
emlékezés,forradalmi események,politika,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés
download_btn
1956. október 23. megismerése 5 osztályfőnöki óra
demokrácia,forradalmi események,csoportmunka,kommunikáció
download_btn