Keressen kulcsszóra
Történelmi kulcsszavak
állampolgári jog
demokrácia
emlékezés
életmód
forradalmi események
hősök
identitás
intervenció
kétpólusú világ
kultúra
megtorlás
pártállam
politika
szabadságharc
társadalom
vallás
Pedagógiai kulcsszavak
csoportmunka
forráselemzés
IKT
ismeretszerzés
kapcsolódási pont (nem történelem óra)
kommunikáció
kritikai gondolkodás
Foglalkozás témája Évfolyam Tantárgy Letöltés
Drámajáték a Széna téren 10 történelem, irodalom, ének, média, testnevelés, osztályfőnöki, erkölcstan/etika
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
56-os témanap 4 Életvitel, anyanyelv, ének, vizuákis kultúra, ember és társadalom.
emlékezés,életmód,forradalmi események,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'56 gyermekszemmel-gyermekeknek gyremekektől. 5 történelem,magyar irodalom, ének-zene, vizuális kultúra,technika és életvitel
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,tablókészítés,közös éneklés,előzetes gyűjtőmunka,dramatizálás, empátia,
download_btn
1956 ÉLET-KÉP 8 Történelem, gazdasági és társadalmi ismeretek, magyar nyelv ésirodalom, médiaismeret, vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés és sport; technika életvitel és gyakorlat; földrajz, erkölcstan,
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 ünnepi műsorterv 8 Történelem, irodalom, rajz, technika, ének-zene, tánc, dráma
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,viselkedéskultúra, mozgáskultúra, együttműködési készség javítása, értékteremtés
download_btn
'50-es évek Törökbálinton - kalandozás a nagy - és dédszülők korában 4 történelem, magyar irodalom, földrajz, környezetismeret, rajz, ének - zene, informatika
emlékezés,életmód,kultúra,társadalom,vallás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,ünnepek,tájékozódás, forrásanyag gyűjtése
download_btn
1956.budapesti helyszínei - tanulmányi kirándulás előkészítése 8 Történelem, magyar nyelv-és irodakom, földrajz, rajz, idegen nyelv
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés
download_btn
Emberi sorsok az 1956-os forradalom tükrében 8 történelem szakkör
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),egyéni sorsok
download_btn
A MI '56-unk (A vér nem válik vízzé) 8 Földrajz, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, ének-zene, testnevelés, erkölcstan, történelem, magyar nyelv és irodalom
emlékezés,életmód,forradalmi események,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A város, ahol először győzött '56 8 történelem, magyar irodalom, rajz és vizuális kultúra, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
A IX. kerület hősei 12 történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom 8 Történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
56 5+6 szempontból 8 történelem, irodalom, rajz, földrajz, technika, angol nyelv, informatika, erkölcstan
állampolgári jog,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kreatív gondolkodás
download_btn
Utcai harcok 8 Történelem, földrajz, rajz, technika, magyar nyelvtan, testnevelés, erkölcstan, informatika.
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,utcai harcok,együttműködés
download_btn
'Szívedben a múltad.' 8 történelem, tánc-és dráma, magyar irodalom, technika, média-és mozgókép ismeret, ének
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Út a forradalomig 4 komplex (anyanyelv, környezetismeret, ének, technika és rajz)
emlékezés,életmód,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956-os emlékhét 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene, mozgókép és médiaismeret, földrajz
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,interjú, dilemma-kávéház,
download_btn
Velünk élő történelem 8 Rákosi-korszak életmódja
életmód,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Forradalom Miskolcon 8 Történelem, Magyar irodalom, Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'Lelkes Géza' naplójából (...részletek) 8 Osztályfőnöki-, történelem-, informatika óra
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Találkozunk a Corvin-közben 8 Ember és társadalom, művészet, anyanyelv
életmód,hősök,kultúra,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Pesti srácok,drámapedagógia
download_btn
1956 eseményeinek feldolgozása tinédzser szemmel 8 történelem és állampolgári ismeretek, informatika, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, magyar nyelv és irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Így éltünk az 50-es években 8 történelem, magyar irodalom, földrajz, rajz, ének-zene, testnevelés, technika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Aranycsapat, a sportolók élete, sorsa 56-ban 5 magyar nyelv és irodalom, történelem, testnevelés, informatika, vizuális nevelés
emlékezés,életmód,identitás,megtorlás,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,sportélet,tájékozódás térben és időben
download_btn
Vegyük vállunkra a Corvin közt! (Interaktív megemlékezés 1956-ra) 8 történelem, magyar nyelv, földrajz, mozgóképkultúra és média ismeretek, rajz és vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Hétköznapi hőseink 8 Történelem és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, földrajz, médiaismeret, informatika, technika.
emlékezés,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
A hétköznapi élet 1956-ban 4 magyar nyelv és irodalom; vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, ének-zene, környezetismeret; Tanórán kívüli tevékenységek
állampolgári jog,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,politika,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,gyűjtőmunka, kutatómunka, tanulmányi kirándulás,
download_btn
1956 a 8.c osztály szemével 8 osztályfőnöki
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,történelmi kulcsszavakhoz: helyszínek
download_btn
Vesszen az önkény, éljen a törvény! 12 Történelem és állampolgári ismeretek, Művészetek
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Iskolai megemlékezés
download_btn
1956-os megemlékezés a diákok szervezésében 11 történelem, magyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,tanulói aktivitás, előadói készségek,
download_btn
1956, te csillag! 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, földrajz, matematika, mozgókép és médiaismeret, informatika, dráma
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,identitás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Iskolai ünnepi megemlékezés 8 Nem releváns.
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
A pince - színdarab 9 történelem, magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, ének-zene
állampolgári jog,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,társadalom,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,családtörténet, disszidálás, osztályharc
download_btn
Általános iskolai ünnepi műsor Október 23. 8 magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, médiaismeret
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,kapcsolódási pont (nem történelem óra),Utóélet, Helytörténet
download_btn
'56 gyermekszemmel 7 magyar nyelv és irodalom, vizuális nevelés, technika, történelem, ének
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,társadalom,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
'56-os barangolás Hajdúnánáson 8 történelem, magyar, földrajz, művészetek
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os események gyermekszemmel 8 történelem, testnevelés, vizuális kultúra, informatika, magyar nyelv és irodalom, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),roma tanulók
download_btn
1956 MEGJELENÍTÉSE A TUDOMÁNYTERÜLETEK, KOMPETENCIÁK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 8 HUMÁN ÉS REÁLTANTÁRGYAK
állampolgári jog,forradalmi események,intervenció,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 októbere 8 magyar történelem a 20. században.
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23.-i ünnepi műsor 8 történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,megemlékezés
download_btn
Emlékezzünk hőseinkre 8 Történelem és társadalomismeret, Magyar nyelv és irodalom, Rajz, Ének zene
állampolgári jog,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
56 velünk él 8 történelem, rajz, testnevelés, magyar, informatika, matematika, ének
emlékezés,forradalmi események,hősök,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Múltunk a jelenben 8 történelem, művészettörténet, vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret, tánc és dráma
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,bátorság, összefogás, összetartozás, véleménynyilvánítás, büszkeség, magyarság
download_btn
'Üsd, vágd, nem apád!' 12 Történelem és állampolgári ismeretek, etika
forradalmi események,hősök,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,röplap,
download_btn
Emlékezés 56 hőseire 8 történelem, ének-zene, magyar irodalom, rajz/ technika, erkölcstan, hon-és népismeret
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,témahét, családi ereklyék, interjú,
download_btn
1956 testközelben 8 történelem, magyar irodalom, ének-zene, rajz, informatika,
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56 - visszaemlékezések tükrében 11 Történelem, etika, esztétika, zene, média
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,társadalom,vallás,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,generációk találkozása, élő történelem, szemtanú, kutatómunka, érzelmek,
download_btn
Éljük át együtt 56-ot! 8 Tetnevelés, Drámajáték, Biológia, Média, Matematika, Technika, Rajz, Magyar irodalom, Magyar nyelvtan, Kommunikáció, Történelem, Erkölcstan
forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,dramatizálás, vetélkedő, csoportforgó, állomások,
download_btn
Harc 8 ember és társadalom, vizuális nevelés
szabadságharc,csoportmunka,IKT,sport, film
download_btn
Brahi vagy hőstett? 12 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, tánc és dráma
emlékezés,hősök,megtorlás,csoportmunka,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás,hős, hőstett, érvelés, vita,
download_btn
'56-os akadályverseny 8 történelem, testnevelés, földrajz
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 hete 8 interdiszciplinális
emlékezés,életmód,hősök,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kreativitás
download_btn
56-os forradalom gyermekszemmel 4 tanórán kívüli munka
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
A médiaműfajok gyakorlati alkalmazása az 1956-os események tükrében 9 média és kommunikáció
emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,média
download_btn
1956 a lakóhelyemen 8 irodalom, történelem, vizuális kultúra, informatika, médiaismeret
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,helytörténet, interjú
download_btn
Az 1956-os salgótarjáni események 12 történelem, helytörténet
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kritikai gondolkodás
download_btn
'Mi is az utcán voltunk' 11 történelem, tánc és dráma, mozgókép- és média ismeretek, irodalom, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Kreativitás fejlesztése, együttműködés, önálló munka, meglévő ismeretek mozgósítása
download_btn
Pisti egy napja a forradalom idején 12 Interdiszciplináris (Történelem, irodalom, magyar nyelv, művészetek, informatika, dráma)
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom hősei 12 történelem, irodalom, földrajz, média, hittan
demokrácia,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A mi ötvenhatunk 12 történelmi események, források, gyűjtőmunka, kiállítás
emlékezés,életmód,kultúra,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Egy kis nép nagy napjai - 1956 8 Történelem és állampolgári ismeretek - tantárgyi koncentráció: ének-zene, vizuális kultúra, technika, erkölcstan, informatika, magyar nyelv és irodalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Játszd újra! '56 12 Osztályfőnöki óra
forradalmi események,hősök,kultúra,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Hősgenerátor 8 Történelem, média, állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom, könyvtárismeret
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 októbere gyerek szemmel 8 történelem és társadalomismeret, erkölcstan, vizuális kultúra
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os emigráció 8 történelem, földrajz, matematika, magyar nyelv és irodalom, ének, technika, rajz, erkölcstan, testnevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,beilleszkedés, elfogadás
download_btn
Vetélkedő-1956 alsó tagozatosoknak 4 Az 1956-os események, jelképek
emlékezés,életmód,hősök,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kommunikáció,tapasztalat, fogalommagyarázat, forradalom, hazaszeretet, ünnep, jelképek
download_btn
Időutazás az ötvenes évektől 1963-ig 8 történelem, magyar, osztályfőnöki, ének, rajz, testnevelés, erkölcsktan, dráma
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Dicsőség '56 hőseinek 8 osztályfőnöki órák
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
Helytörténeti '56-os bemutató. 8 '56-os események a lakóhelyünkön
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Politikai Foglyok Szövetségének helyi szervezete, megtorlás, emigráció.
download_btn
60 éve történt... 8 Ember és társadalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kritikai gondolkodás
download_btn
'Egy nép kiáltott' /Márai Sándor/ -- Az 1956-os forradalom-és szabadságharc emlékezete 8 történelem, magyar irodalom, hon-és népismeret, rajz, ének - zene, informatika, médiaismeret
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os ünnepi műsor 8 történelem,irodalom,média,ének-zene,technika,tánc és dráma
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,kultúra,szabadságharc,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
Olimpia 1956 7 történelem, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, informatika, földrajz
demokrácia,emlékezés,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
1956 a család/ismerősök emlékezetében 12 történelem, magyar, osztályfőnöki
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Forgatókönyv Az 1956. október 23-i ünnepségre 8 Történelem
demokrácia,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),ünnepi műsor
download_btn
Témahét-1956. október 23. 8 történelem, rajz, ének-zene, testnevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére (iskolai megemlékezés) 12 történelem, irodalom, ének-zene, média, dráma, állampolgári ismeretek, etika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,érzelmi intelligencia fejlesztése
download_btn
1956 és Sztálinváros (molino-projekt) 12 történelem, magyar, informatika, grafika
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56-os múzeumszoba - projekt délután 8 tanórán kívüli
emlékezés,életmód,forradalmi események,politika,társadalom,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,múzeum, játék
download_btn
1956 plakátjai 5 Osztályfőnöki és rajz.
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,produktum készítése
download_btn
A Délmagyarország című napilap 1956-os emlékszámának szerkesztése 12 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
emlékezés,életmód,forradalmi események,kultúra,politika,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A(k)kor és most 10 Hon és népismeret (KNOAP)
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,összehasonlító elemzés
download_btn
Ó azok az ötvenes évek - múzeuma ma 4 Matematika, magyar, technika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,társadalom,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os iskolai megemlékezés 8 történelem
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka
download_btn
'56-os ünnepi műsor általános iskolások számára 8 történelem, magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,vallás,forráselemzés,ismeretszerzés,kritikai gondolkodás
download_btn
1956, a diákok forradalma 11 Történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, földrajz, vizuális kultúra,
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Fegyveres ellenállás 12 Történelem és állampolgári ismeretek
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés
download_btn
1956 60 év távlatából 8 történelem, magyar, informatika, rajz technika
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
'56 földön és levegőben 6 Komplex: magyar irodalom, nyelvtan, történelem, nép- és honismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, méiaiismeret, technika, földrajz
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,társadalom,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kreativitás, empátia, összetartozás
download_btn
Az 1956-os forrdalom eseményei a facebook szűrőjén keresztül 12 történelem
emlékezés,forradalmi események,identitás,társadalom,csoportmunka,IKT,kommunikáció,Rekonstrukció
download_btn
Egy város '56 jegyében (Salgótarján) 11 történelem, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és média ismeret, informatika, vizuális kultúra, tánc és dráma
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,pártállam,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Sortűz Salgótarjánban - 1956. december 8-án 11 Történelem, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56-os gyermekekről mai gyermekeknek 8 történelem, magyar irodalom, vizuális kultúra, osztályfőnöki órák
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
Forradalmi projekthét az általános iskolában 8 olvasás,fogalmazás, ének, rajz és vizuális kultúra, történelem, magyar irodalom, tánc és dráma, egészségtan, informatika
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,Drámapedagógia, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés
download_btn
'A mi forradalmunk' 8 Történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás,interjú, kiállítás, kirándulás
download_btn
'56-os projekthét a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában 8 történelem, rajz, erkölcstan, magyar irodalom, angol, technika, kémia, informatika, hon- és népismeret, helytörténet
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A KÁRPÁTHYÉK LÁNYA 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz
emlékezés,életmód,forradalmi események,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,szövegalkotás
download_btn
56 KOCKAKŐ 8 történelem, magyar, ének-zene, testnevelés, erkölcstan/etika, honismeret, osztályfőnöki
életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 sokszínűsége 12 történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, filmművészet
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,vicc, Irodalmi Újság, sláger, interjú, dokumentumfilm, játékfilm
download_btn
1956 enlékezete 12 -történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,identitás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
56 gyerekszemmel 4 Magyar irodalom, ének-zene, rajz és vizuális kultúra. dráma és tánc, erkölcstan, hon, -és népismeret
demokrácia,emlékezés,életmód,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,érzékenyítés
download_btn
1956, Dioráma 11 Történelem, (társadalmi ismeretek), ének-zene, vizuális kultúra, technika-életvitel
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Életkép, múzeum
download_btn
Az 56-os forradalom egy nyolcadikos szemével - ünnepi műsor 8 történelem, helytörténet, irodalom, zene, médiaismeret, informatika, földrajz,
emlékezés,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,helyszínek
download_btn
Az én '56-om - interaktív kiállítás (http://vaol.hu/hirek/1956-a-gepipari-szakkozepiskolaban-alaposan-folkeszultek-a-jubileumra-1796141) 11 ember és társadalom, művészetek
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Enyém lesz '56 8 ember és társadalom
emlékezés,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,interjúk és előadások
download_btn
Megemlékezés 1956-ról 4 magyar nyelv és irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Nyomozás Schwartz Lajos, 1956-os szegedi áldozat ügyében 8 történelem, irodalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Budapest és a vidék forradalma 12 Ember és társadalom
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Ferencváros a forradalomban 8 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),történelem, magyar irodalom, hon és népismeret
download_btn
Időutazás az 50-es évekbe - A tízéves korosztály érzelmi felkészítése az ünnepségek tudatos megélésére 4 Magyar, környezetismeret, ének, technika, rajz
életmód,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os események Zalaegerszegen és környékén 12 Ember és társadalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Zalaegerszeg; párhuzam; vidék; interjú;
download_btn
Küzdj a szabadságért! 8 történelem, testnevelés, művészetek, földrajz, magyar nyelv és irodalom
állampolgári jog,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Témanap az 56-os megemlékezés alkalmából 8 történelem, irodalom, vizuális nevelés, ének-zene, dráma és tánc
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Utazz velünk '56-ba! (Október 23. ünnepséget megelőző ráhangolódás) 3 történelem, magyar irodalom, ének-zene, erkölcstan, testnevelés, rajz és vizuális kultúra
ismeretszerzés,alsó tagozat 3-4. osztály
download_btn
Budapest utcáin 1956-ban 8 dráma, történelem, irodalom
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Ítéletlenül 12 Ember és társadalom
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,internálás, internálótábor, zsarnok-áldozat
download_btn
1956 Esztergomban 12 digitális technikák alkalmazása a helytörténet tanításában
állampolgári jog,emlékezés,életmód,forradalmi események,megtorlás,vallás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció
download_btn
A családi harmónia, és a forradalmat követő terror közötti feszültségek megjelenítése 8 történelem, irodalom, ének--zene, média, dráma, technika, osztályfőnöki
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'...megcselekedtük , amit megkövetelt a haza.' 8 1956-os események országos és helyi vonatkozásai
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megyés Játék - Téma: 1956. 8 történelem, rajz és vizuális kultúra, egészségtan, magyar, testnevelés, tánc és dráma
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23. Iskolai megemlékezés forgatókönyve (8-12 évfolyamon) 11 történelem, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, rajz és vizuális kultúra, ének-zene
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),1956. október 23.
download_btn
Így történt 1956. október 23. 8 teljes tantárgyi és tantárgyközi koncentráció
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,közösségi program, élményszerű oktatás
download_btn
'56-os mátrix. 8 Történelem, média- és mozgóképismeret; sporttörténet; technika; rajz; ; magyar nyelv; irodalom.
emlékezés,hősök,kultúra,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
'Csapataink harcban állnak' 12 történelem, etika, dráma
állampolgári jog,demokrácia,forradalmi események,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás,drámapedagógia
download_btn
Október 23-i ünnepi általános iskolai műsor készítése és előadása 8 Történelem társadalom- és állampolgári ismeretek
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56-os emlékműsor - Megemlékezés Misley Emeséről 8 történelem, hon-és népismeret, etika, osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,hősi halott, várostörténet
download_btn
1956-os forradalom 60. évfordulójára készített színdarab 7 Történelem, Magyar irodalom, Ének-zene, Tánc és dráma, Hit - és erkölcstan, Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,kapcsolódási pont (nem történelem óra),iskolai műsor, közösségformálás
download_btn
Egy nép azt mondta: Elég volt! - 1956-os emlékműsor 8 történelem, magyar irodalom, ének-zene, vizuális kultúra, médiaismeret
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,szabadságharc,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés '56-ra 1-4. évfolyamon 3 Rajz, irodalom, ének, környezetismeret, testnevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,csoportmunka,ismeretszerzés
download_btn
Nem tanulják, mégis ünneplik. 6 történelem, hon- és népismeret, rajz és vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 emléke 6 történelem
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Egy hét '56 8 történelem, magyar irodalom, ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os emléknap 8 Történelem, magyar, osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 műsor 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, ének zene, rajz, testnevelés, informatika, matematika
emlékezés,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'56 gyermekszemmel 7 Osztályfőnöki - Vizuális kultúra - Magyar nyelv és irodalom - Informatika
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
1956 8 Magyar irodalom, ének-zene, rajz-és vizuális kultúra, testnevelés, földrajz
emlékezés,forradalmi események,kétpólusú világ,kultúra,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Gyerekkor AKKOR és MOST 8 Osztályfőnöki, történelem, dráma, vizuális kultúra.
emlékezés,életmód,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,képelemzés
download_btn
60 éve történt - interaktív kiállítás 12 történelem, életmód, életvitel, honismeret, társadalomismeret
emlékezés,életmód,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kreativitás, kinesztikus, vizuális és auditív személyiségfejlesztés
download_btn
60 éve történt - interaktív kiállítás 12 Történelem, gazdasági ismeretek, földrajz
életmód,társadalom,csoportmunka,gazdasági társasjáték
download_btn
'60 éve történt' interaktív kiállítás - 6:3 Magyar-Angol gombfoci mérkőzés 12 Történelem, testnevelés és sport, társadalomismeret, földrajz
emlékezés,életmód,hősök,identitás,kultúra,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,sport, labdarúgás
download_btn
Egy nép azt mondta, ELÉG VOLT! (1956) 8 1956
download_btn
Akadályverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésére 4 magyar nyelv és irodalom, rajz, technika, erkölcstan, ének-zene
forradalmi események,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 emlékezete - projektnap 8 Történelem, vizuális kultúra, ének-zene, magyar irodalom, testnevelés
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'Játsszunk nyugodtan!' - 1956 tükrében 8 történelem, rajz, technika, médiaismeret
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),Hosszúpályi
download_btn
Emlékezés az 1956-os eseményekre 4 Magyar irodalom, Ének-zene, Rajz, Technika
emlékezés,forradalmi események,hősök,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Kre-Aktív '56 12 Extrakurrikuláris
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56 a művészetekben 8 Képzőművészet, zeneművészet, drámapedagógia, táncművészet
kultúra,Művészetek
download_btn
'Emlékőrzők' 8 Történelem, magyar nyelv és irodalom, ének zene, rajz, technika
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Helyismeret
download_btn
Többszemközt '56-ról 8 Történelem, magyar irodalom, földrajz, matematika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, médiaismeret, informatika
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,kultúra,megtorlás,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Magyarország lángokban 8 osztályfőnöki óra: identitás formálás
emlékezés,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Kultúrnapok az 1956-os forradalom tükrében 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés, idegennyelv
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'56 ősze 8 Társadalomismeret, vizuális kultúra, ének-zene, magyar irodalom
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Pesti srácok 12 történelem, médiaismeret, magyar
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kreativitás
download_btn
1956 az egyszerű ember szemszögéből 4 magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz, technika, etika, tánc és dráma
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956 gyermekszemmel 8 Történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ének-zene, informatika, tánc és dráma, technika és életvitel
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
'56 gyermekszemmel 4 Magyar nyelv és irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalomra való megemlékezés. 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ének-zene, etika
emlékezés,csoportmunka,forráselemzés,IKT
download_btn
Emlékműsor 1956-ról 8 történelem, irodalom, ének, rajz, technika
emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
A mi 56' -unk projektnap! 8 Ember és társadalom, vízuális kultúra, ének-zene.
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Projekt- 8.évfolyam
download_btn
1956-os műsor 8 Történelem, Irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök
download_btn
1956 -séta 12 történelem, földrajz, művészetek
demokrácia,forradalmi események,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Akadálypálya 8 Történelem, testnevelés, magyar irodalom és nyelvtan
demokrácia,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
56-os megemlékezés a Sugovica Iskolában 8 Törénelem, vizuális kultúra, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, testnevelés
emlékezés,szabadságharc,csoportmunka
download_btn
'Sötétkapu' 1956 4 Tanórán kívüli tevékenység.Helytörténeti ismeretek.
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Képeslap 56-ból 8 történelem, irodalom, médiaismeret, vizuáls kultúra, anyanyelvi kommunikáció
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Október 23. iskolai ünnepség tervezése és megvalósítása 7 Történelem, magyar irodalom, erkölcstan, informatika, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,IKT
download_btn
Betekintés az 50-es évek világába 8 zene, sport, kultúra, néphagyomány
életmód,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Mit jelent neked 56? 9 történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,szabadságharc,társadalom,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
56-os címlaparcok külföldi sajtóból 11 történelem, vizuális kultúra, magyar irodalom, informatika
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,hitelesség, kutatómunka
download_btn
Készítsd el '56-os filmedet 12 történelem: 1956-os forradalom
emlékezés,forradalmi események,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kritikai gondolkodás,informatikai ismeretek
download_btn
56-os diáksorok a Katonában 12 történelem, informatika, etika, magyar irodalom
emlékezés,életmód,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,együttműködés,
download_btn
Az Én 56 - om ( Események a hétköznapi emberek szemével) 12 Történelem,Irodalom, földrajz, társadalom ismeret, etika, inormatika, ének, művészetek.
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956. október 23. projektnap 8 Történelem, testnevelés, rajz, ének.
forradalmi események,kétpólusú világ,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
Hogyan hat '56? -- projektnapok 12 történelem, irodalom, rajz, művészetek, dráma, média, informatika, ének-zene, etika
emlékezés,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,művészet, interdiszciplinaritás
download_btn
Emlékezzünk együtt! 12 történelem, magyar, média, ének, testnevelés, technika
emlékezés,életmód,forradalmi események,kultúra,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Akadályverseny a Memento Parkban 8 Ember és társadalom
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
A mi hősünk (Kmetz Mihály, Zsámbék) 6 osztályfőnöki óra, ének, történelem, rajz, technika, informatika, német nemzetiségi hon-és népismeret
emlékezés,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'A MI 56-unk' - Pécs6 - Egy interaktív témanap terve 8 Történelem és álllampolgári ismeretek
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,társadalom,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Beszélgetés a forradalmi események átélőivel
download_btn
A MI 56-unk - Pécs 2. Egy interaktív témanap terve 6 Történelem és állampolgári ismeretek
demokrácia,életmód,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,sajtó, jelszavak
download_btn
'A MI 56-unk-Pécs 4' - Egy interaktív témanap terve 5 művészetek: irodalom, zene, képzőművészet, történelem, anyanyelv
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,szabadságharc,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'A MI 56-unk' - Pécs, 1. Egy interakítv témanap terve 8 történelem, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret, testnevelés, ének-zene, honismeret, természetismeret
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os arcok és hangulatok - a forradalom helyszínei, eseményei 8 történelem, irodalom, mozgókép és médiaismeret, testnevelés, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,megemlékezés akadálypálya
download_btn
Helyszínelők (Az '56-os forradalom legfontosabb budapesti helyszínei) 12 Történelem, magyar, földrajz, művészetek
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Egy olimpia dilemmái 10 történelem, testnevelés és sport, magyar
emlékezés,életmód,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,sport, olimpia
download_btn
'A MI 56-unk' - Pécs 3 - Egy interaktív témanap terve 6 Történelem és állampolgári ismeretek
hősök
download_btn
A mi 56-unk Pécs 5. Egy interaktív témanap terve 7 történelem, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kommunikáció,képi források
download_btn
Osztályfőnöki megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 11 A forradalom előzményei, eseményei, színterei
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
'Volt egy tánc...' 8 történelem, magyar irodalom, ének - zene, tánc, dráma
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,politika,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Így éltünk '56-ban 12 Művészetek, tudományos területek, média (divat, sport, politika, híres emberek, iskolánk és diákjai, helytörténet, tárgyi emlékek).
emlékezés,életmód,hősök,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kiállítás szervezése, riport
download_btn
1956 és a ma 9 magyar irodalom, történelem, rehabilitáció, szakmai előkészítő ismeretek, osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,érzelmi állásfoglalás, vitakultúra
download_btn
'56 - a miénk! 10 történelem, tajz és művészettörténet, tánc, magyar nyelv és irodalom, informatika, ének-zene,médiaismeret, díszlet- és jelmeztervezés
állampolgári jog,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,élménypedagógia, művészeti nevelés, tantárgyi koncentráció
download_btn
1956 a zenén keresztül 4 ének-zene, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Színes '56! 12 közismereti-és szakmai tantárgyak
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,múzeumpedagógia, kretavitás, művészi kifejezés, kompozíció, izlés fejlesztése; kooperatív technikák, helytörténet
download_btn
1956 - a magyar szabadság éve 4 Olvasás, ének-zene, vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
12 éves voltam 56- ban 7 Történelem, Magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, ének- zene, rajz és vizuális kultúra, énekkar, hangszeres zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,érzelem, kronológia,tisztelet
download_btn
56-os megemlékezés -gimnáziumi projekt nap 11 történelem, dráma, média, magyar, ének-zene, testnevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Honlapkészítés - '56 az én városomban' 10 Történelem, informatika, magyar nyelv és irodalom.
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,interdiszciplinaritás
download_btn
Interaktív '56 11 történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, testnevelés, biológia, művészetek, ének-zene, rajz, médiaismeret
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,-
download_btn
A forradalom forgatagában - 1956 8 történelem, irodalom, földrajz, ének-zene, rajz, matematika, fizika
állampolgári jog,forradalmi események,hősök,intervenció,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés az 1956-os eseményekről 12 Történelem, magyar, ének, drámapedagógia.
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Kamaszok a forradalomban / kalandvágy vagy szabadságvágy? 10 történelem, irodalom
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kritikai gondolkodás
download_btn
1956. emlékezete a győri események tükrében 4 történelem,ének,irodalom,rajz,technika
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os vetélkedő 12 Történelem, ének, dráma
download_btn
1956 diákszemmel 11 Osztályfőnöki óra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának megünneplése 8 történelem, rajz, testnevelés, ének, magyar irodalom
emlékezés,forradalmi események,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),múzeumpedagógia, budapesti séta
download_btn
A mi forradalmunk - az ötvenes évek és 1956 forradalma a Sorok menti kis községekben 8 történelem, társadalmi ismeretek, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés és sport, technika, földrajz, hon- és népismeret, tánc és dráma, informatika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,érzékenyítés, érzelmi azonosulás, identitáskeresés, családtörténet
download_btn
Októberi délután 4 Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Technika és életvitel,
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Aki magyar, velünk tart! 8 Magyar irodalom, történelem, technika, ének, erkölcstan, informatika
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,empátia
download_btn
60 év - 60 gondolat 12 Ember és társadalom, művészetek, anyanyelv és irodalom, informatika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,oral history, forrásalapú feldolgozás, helytörténet, kutató alapú tanítás, drámapedagógia, saját élményű tanulás, viselettörténet, családtörténet, tantárgyi koncentráció
download_btn
Sárgarózsa 8 Történelme, ének-zene, művészet, irodalom
emlékezés,forradalmi események,kultúra,csoportmunka,IKT,kommunikáció
download_btn
Projektnap az '56-os események feldolgozására 12 irodalom, társ. ism., történelem, rajz, ének-zene, testnevelés, informatika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,-
download_btn
'56-os emlékek nyomában Szegeden 10 Ember és társadalom, Ember és természet, Hazaszeretet, hazafias nevelés
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Emlékműsor az 1956-os forradalom 60. évfordulójára (középiskola számára) 12 történelem, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, vizuális kultúra, társadalomismeret, ének-zene, osztályfőnöki óra
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,intervenció,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kritikai gondolkodás
download_btn
Együtt tanulva 1956. október 23-át 11 történelem, irodalom társadalmi ismeretek, művészetek, sport, dráma és tánc
emlékezés,hősök,identitás,csoportmunka,ismeretszerzés,inklúzió, inkluzív nevelés
download_btn
1956 – Így látjuk MI! 10 Irodalom, történelem, vizuális kultúra, informatika, erkölcstan, ember- és társadalomismeret
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'Időgép' - visszamegyünk 1956-ba 4 Magyar nyelv és irodalom; Ének-zene; Rajz és vizuális kultúra; Médaimeret; IKT; Technika és életvitel; Testnevelés és sport
emlékezés,életmód,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció
download_btn
1956-os témahét 12 történelem, irodalom, ének-zene, rajz, média
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,tanulói produktum,kreatív szövegalkotás,múzeumpedagógia,értékelés,vizuális kultúra, oral history
download_btn
Kódold a múltat - 1956 eseményei 4 Magyar irodalom, Rajz, Ének-zene, Testnevelés, Könyvtárhasználat, Informatika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Az 1956-os forradalom és szabadságharc feldolgozása projekthét keretében 4 Magyar nyelv -és irodalom, környezetismeret, technika, rajz, testnevelés, erkölcstan
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Múzeumpedagógia, tanulói tárlat
download_btn
1956-os forradalom mai szemmel 4 Magyar irodalom, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, matematika
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Emlékezzünk a hősökre! 8 irodalom, történelem, vizuális kultúra, drámapedagógia,ének-zene,Mozgóképkultúra és médiaismeret:
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Maléter Pál életútja, forradalmi szerepe és jelentősége 8 történelem, magyar irodalom és nyelvtan, testnevelés, informatika, vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,honvédelem
download_btn
Te mit tettél volna? 8 Erkölcstan, történelem.
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Önismeret,
download_btn
Állj ki a szabadságért! 8 komplex
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,hálózatosodás, közösségépítés
download_btn
Hősök és példaképek 4 Irodalom, erkölcstan, ének zene, rajz
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,példakép
download_btn
A hősök emlékezete 8 történelem, irodalom, médiaismeret, testnevelés, magyar nyelv, ének zene, vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956 szülőfalunkban 8 Történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kúltura, technika, erkölcstan, média ismeretek
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kooperatív munka
download_btn
Az 1956- os események a művészetben 12 történelem, rajz és művészettörténet, tánc és dráma, médiaismeret, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, informatika, sporttörténet
demokrácia,emlékezés,életmód,kultúra,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
20 forintos és 1956, avagy 'van egy húszasod?' 12 Törtlnelem
emlékezés,forradalmi események,csoportmunka,pénzügyi ismeretek
download_btn
Október 23-i forgószínpados akadályverseny 8 Tantárgyi koncentráció.Magyar,történelem vízuális ,ének,média
emlékezés,forradalmi események,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kommunikáció
download_btn
Interaktív október 23. 8 történelem, irodalom, rajz, számítástechnika, ének
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'56 izzó ősze 8 Történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, tánc és dráma
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Emlékezzünk 1956-ra! (iskolai ünnepély) 8 történelem, irodalom, vzuális kultúra, testnevelés (tánc), ének, mozgókép és média, informatika, dráma
demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Sorsok - színpadijáték 1956-ból 11 Magyar nyelv és irodalom, történelem, hangkultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,interjú, kreatív szövegalkotás, drámajáték
download_btn
modern időutazás '56-ba 8 irodalom, történelem, társadalomismeret és művészet, informatika, média
életmód,forradalmi események,hősök,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Kalauz voltam a 6-os villamoson 1956-ban. 7 Történelem, társadalomismeret
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,intervenció,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Színpadi műsor az október 23-i megemlékezés alkalmából 10 Történelem, irodalom, hangkultúra, etika
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,hazafiasság, áldozatvállalás, felelősségtudat
download_btn
1956.október 23. 4 Magyar irodalom, történelem, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,szabadságharc,csoportmunka,IKT
download_btn
1956-os emlékhét 8 történelem, testnevelés, , magyar irodalom, művészetek
emlékezés,hősök,kultúra,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés
download_btn
1956. október 23-hoz kapcsolódó szabadidős foglalkozások 8 Történelem Magyar nyelv és irodalom Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel
emlékezés,forradalmi események,hősök,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
1956-os hősök nyomában - tanulmányi kirándulás Budapesten 8 Ének-zene, rajz, magyar irodalom, történelem
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,kompetencia fejlesztés
download_btn
Nagyszüleink emlékei az 1950-es évekről 5 Történelem, vizuális kultúra, hon- és népismeret, technika, földrajz
emlékezés,életmód,identitás,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,Társadalmi különbségek
download_btn
október 23-i ünnepi műsor 8 tantárgyon kívüli
emlékezés,forradalmi események,hősök,megtorlás,pártállam,politika,kapcsolódási pont (nem történelem óra)
download_btn
Lyukas zászló 8 Ember és társadalom
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
56-os megemlékezés 8 történelem, magyar irodalom, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,politika,szabadságharc,ismeretszerzés,kritikai gondolkodás
download_btn
1956, egységben a tudásért... 8 Történelem, Anyanyelv, Vizuális nevelés
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Megemlékezés az 1956-os forradalomról projekt nap keretében 7 magyar irodalom, történelem, rajz, technika, ének, testnevelés
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás,Nincs
download_btn
Tisztelet a hősöknek 12 Társadalmi ismeretek, Kommunikáció, Környezetismeret, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Információs eszközök használata
emlékezés,hősök,identitás,szabadságharc,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn
Az 1956-os forradalom nyomában - 'Forradalom gyerekszemmel' 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, rajz, ének-zene, technika, földrajz, informatika, osztályfőnöki
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,kétpólusú világ,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Sötétkapu '56 8 Történelem, Magyar irodalom, Ének- zene, Földrajz, Helytörténet, Természetismeret, Tánc és dráma, Informatika, Életvitel, Rajz,
demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,szabadságharc,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),-
download_btn
'56-os témanap 12 Ember- és társadalomismeret
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kétpólusú világ,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Mit jelent nekem '56? 8 történelem, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret, ének-zene, drámapedagógia, vizuális kultúra
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
1956-tal kapcsolatos jelkincs gyűjtemény 9 magyar, történelem, osztályfőnöki, délutani nevelőmunka, jelkommunikáció
állampolgári jog,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,drámajáték, differenciálás, szókincsbővítés, 56-os megemlékezés
download_btn
1956 megemlékezés az 5-8. évfolyam számára 8 történelem, rajz- és mozgóképkultúra
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,megtorlás,pártállam,szabadságharc,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Forradalmi akadályverseny 8 történelem, sport, vizuális kultúra, biológia-egészségtan, küzdelem és játék, médiaismeret és kommunikáció
forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,intersdiszciplináris
download_btn
1956 12 történelem, irodalom, informatika, média
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Aki magyar, velünk tart! 3 Extracurriculáris tartalmak
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,csoportmunka,ismeretszerzés,kommunikáció,kooperatív csoportmunka
download_btn
Rendhagyó történelem órák a málenkij robotról 8 Történelem és könyvtári foglalkozás
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,előadás
download_btn
In memoriam Dombóvári János 8 történelem, honismeret, informatika, erkölcstan, magyar irodalom, ének-zene
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,megtorlás,politika,vallás,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés
download_btn
Mi így látjuk... 1956 8 Történelem és társadalomismeret
emlékezés,forradalmi események,kultúra,pártállam,politika,szabadságharc,IKT,kommunikáció,kritikai gondolkodás,hiteles híradás
download_btn
Ünnepi megemlékezés 6 Osztályfőnöki
emlékezés,forradalmi események,hősök,kultúra,kapcsolódási pont (nem történelem óra),műsor
download_btn
Én és az 56-os forradalom - Vetélkedő 12 történelem-társadalomismeret
állampolgári jog,demokrácia,emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,intervenció,megtorlás,pártállam,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
Kollégiumi projektnapok 1956-ról 12 történelem, ének, képzőművészet, informatika
emlékezés,forradalmi események,hősök,identitás,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció,kritikai gondolkodás
download_btn
'History geocaching' - '56 Veszprémben 8 informatika, médiaismeret, földrajz, rajz, technika, testnevelés, honismeret, történelem, kémia, ének, irodalom, idegen nyelv
emlékezés,életmód,forradalmi események,hősök,identitás,kultúra,politika,szabadságharc,társadalom,csoportmunka,forráselemzés,IKT,ismeretszerzés,kapcsolódási pont (nem történelem óra),kommunikáció
download_btn